با اسباب بازی دخترانه شیک دکور اتاق فرزندتان را متحول کنید

خرس‌های عروسکی و اسباب بازی دخترانه شیک نوازش‌گر که قبلاً با دست دوخته می‌شدند، با چهره‌ها و بینی‌هایشان که شبیه دیگران نبود.

به سرعت تبدیل به بهترین دوستان، شنونده نگرانی‌ها و سختی‌ها شدند و به سادگی در آنجا بودند تا هر از گاهی در آغوش گرفته شوند.

زمان. امروزه دیگر نباید فردیت وجود داشته باشد و تولید سری دقیق یک ویژگی کیفی محسوب می شود.

اما وقتی بچه ها باید بهترین دوست نوازش خود را انتخاب کنند، چگونه می بینند؟

با یادآوری داستان اصلی و Käthe Kruse، شگفتی والدین را نیز به یاد می آوریم از ترجیح کودکان برای یک عروسک پارچه ای ساده نسبت به عروسک های چینی براق.

اسباب بازی

در اینجا نیز تخیل وارد عمل می شود و پیوند واقعی شکل می گیرد که حتی در لحظاتی که کودک خرس را در خود فرو می کند و داستانی قبل از خواب تعریف می کند، می توانند آن را بشنوند.

این واقعیت که یک اسباب بازی نوازش ارگانیک به جای بمب پلاستیکی مزیت است، داستان دیگری است.این دقیقاً جایی است که معضل برای خریدار شروع می شود.

زیرا قیمت مناظر پلاستیکی، مجموعه های ساختمانی و فیگورها آنطور که باید «ارزان» نیستند، با توجه به ارزش بازی آنها در طول زمان، علیرغم اینکه فرآیندهای تولید به دلیل هزینه کم شده است.

بهره وری خرید بعدی نیز به زودی در دستور کار قرار می گیرد که صنعت انبوه اسباب بازی از قبل در نظر گرفته است تا به نوعی محدودیت هایی را که زمانی تعیین شده بود گسترش دهد.

البته، ما به عنوان والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و اهداکنندگان، فقط منظور ما خوب است. چه کسی این کار را نمی کند؟ شاید بیشتر از تولیدکنندگانی که تولید را برای انبوه مردم کوتاه می‌کنند، اما مجبور نیستند رپ را هم برای آن قبول کنند.