تولید کننده کفش ورزشی فوتسال ارزان برنده جایزه نوبل شد

اگر شما می خواهید به تازگی ورزش فوتسال را شروع کنید، داشتن یک کفش ورزشی فوتسال ارزان برای شروع کار لازم است.

همانند فوتبال، فوتسال ورزشی است که نیازمند فعالیت متناوب با شدت بالا است که نه تنها بر اساس ظرفیت هوازی بلکه بر اساس ظرفیت بی هوازی نیز بنا شده است.

 در یک بازی فوتسال، بازیکنان در طول مسابقه تحت فشار ثابتی از بازیکنان حریف قرار می‌گرفتند، جایی که وضعیت 1 در مقابل 1 رایج است.

 بنابراین، بازیکنان فوتسال نیاز به انجام مکرر حرکت تغییر جهت دارند، یعنی چرخش و سایر حرکات شتاب-کاهش.

 بنابراین جنبه چابکی و قابلیت تغییر جهت در بازی فوتسال بسیار مهم است. مطالعات قبلی که بازیکنان فوتسال و فوتبال را با هم مقایسه کرده بودند، تفاوت معناداری بین آنها در چابکی و عملکرد تغییر جهت پیدا نکردند.

کفش ورزشی

 در حالی که بسیاری از مطالعات بر جنبه کفش در عملکرد فوتبال متمرکز شده‌اند، هنوز مطالعات کمی وجود دارد که بر تأثیر کفش‌ها بر عملکرد بازیکنان فوتسال تمرکز دارد.

انتخاب کفش مناسب به بهبود عملکرد بازیکنان کمک می کند و به آنها کمک می کند تا خطرات آسیب را بر اساس عملکرد خاص ورزش کاهش دهند.

 آسیب اندام تحتانی در فوتبال رایج است و مطالعه قبلی نشان داده است که ویژگی کفش می تواند بر متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب های اندام تحتانی مانند اوج دورسی فلکشن و زاویه خم شدن زانو تأثیر بگذارد.

در میان بسیاری از جنبه های یک کفش، اهمیت سفتی خمشی در بسیاری از مطالعات قبلی برجسته شده است، جایی که سفتی خمش کافی کفش به نفع ورزشکاران در عملکرد دویدن شناخته شده است.

مشخص شده است که پیکربندی کفش سفت تر به کاهش نیروی واکنش زمین در مرحله فشار آف در دویدن کمک می کند.

علاوه بر این، سفتی خمشی بالاتر کفش نیز برای بهبود ضربه عمودی و ارتفاع پرش عمودی در یک پرش متقابل گزارش شده است.

تا به امروز، مطالعات متعددی در مورد اثر سفتی خم شدن جلوی پا (FBS) بر عملکرد دویدن برای کفش های ورزشی، کفش های والیبال، و کفش های بسکتبال (Worobets و Wannop) وجود دارد .