خودکار ژله ای اکلیلی که کودکی را نابغه ساخت

لوازم تحریر این روزها بسیار متنوع تر از گذشته شده اند. خودکار ژله ای اکلیلی یکی از انواع خودکار است که در بین دانش آموزان مخصوصا نوجوانان بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

مداد ابزاری است که برای نوشتن یا ترسیم هر چیزی استفاده می شود.و نوشتن مداد به مرور زمان تار می شود. مدادها پس از کشف گرافیت در انگلستان اختراع شدند.

یک مداد از خاک رس، گرافیت و چوب ساخته شده است. سرب با کمک گرافیت و مخلوط خاک رس ساخته می شود و سپس در مرکز یک سازه چوبی قرار می گیرد و چسبانده می شود. در زمان های قدیم از مداد فقط برای نقاشی استفاده می شد.

خودکار ژله ای

ابتدا در کودکی به کودکان یاد داده می شود که با مداد بنویسند زیرا متن نوشته شده با مداد را می توان با پاک کن پاک کرد و اشتباهات را می توان به راحتی با استفاده از مداد به جای خودکار تصحیح کرد.

مداد برای همه افراد در زندگی بسیار مفید است. امروزه در این دنیای مدرن، انواع مختلفی از مداد یافت می شود. مثل مداد رنگی های مختلف و مداد با کیفیت نوشتاری متفاوت.

به طور معمول یک مداد 1 تا 10 روپیه قیمت دارد. و مدادهای مخصوص مهندسان، پزشکان و برای نوشتن روی شیشه و سنگ قیمت کمی بالاتر دارند.تراش برای تیز کردن نوک مداد یا برای آشکار کردن گرافیت از جعبه چوبی مداد استفاده می شود