دستگاه فشار خون امرون m3 ضربان قلب را تقویت می کند

هنگامی که به دنبال دستگاه فشار خون امرون m3 هستید که برای شما بهترین است، باید چند فاکتور را در نظر بگیرید. ابتدا باید مشخص کنید که چقدر از فشارسنج خود استفاده می کنید.

اگر فقط گاهی اوقات به آن نیاز دارید، می توانید دستگاه ارزان تری را انتخاب کنید. با این حال، اگر قصد دارید به طور منظم از دستگاه استفاده کنید، بهتر است روی مدل گران‌تر و دقیق‌تری سرمایه‌گذاری کنید.

همچنین باید دقت نتایج را در نظر بگیرید. برخی از دستگاه های فشار خون دقیق تر از سایرین هستند. بنابراین باید مشخص کنید که چه ویژگی هایی برای شما مهم است و سپس به دنبال مدلی با این ویژگی ها باشید.

دستگاه فشار خون

به عنوان مثال، برخی از مانیتورهای فشار خون دارای عملکردهای اضافی هستند، مانند صفحه نمایش ضربان قلب (به اصطلاح مانیتور ضربان قلب).

قبل از ند فش فش خون ست که دقیقه بنشینید ت جریجری خون شم عادی شود. سپس بازوی خود را از بدن خود دور کرده و کاف را روی پوست برهنه باللای تد رررج. در صورت امکان، از بازوی چپ خود برای اندازه گیری استفاده کنید.

همچنین باید مطمئن شوید که هیچ چیزی کاف فشار خون را لمس یا له نمی کند. سپس کاف فشار خون را به گونه ای قرار دهید که خیلی محکم جا بیفتد و کاملاً بازوی شما را بپوشاند.

شما باید احتقان جریان خون را احساس کنید، اما نباید احساس کنید که خون شما در رگ های بازو می تپد. سپس قبل از انجام اندازه گیری حدود یک دقیقه صبر کنید تا خون همچنان در بازوی شما جریان یابد.

هر دو فشارسنج آنروید و دیجیتال فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را اندازه گیری می کنند. شما باید دو اندازه گیری انجام دهید و میانگین هر دو اندازه گیری را به عنوان نتیجه نهایی در نظر بگیرید.

برای به دست آوردن مطمئن ترین نتیجه ممکن، باید همیشه از یک بازو استفاده کنید و فشار خون خود را همیشه در زمان های ثابت (مثلاً صبح) اندازه گیری کنید.