نمایندگی فروش دوچرخه خارجی

نمایندگی های فروش دوچرخه خارجی در ایران کدامند؟شرکت های کدام کشورها در ایران نمایندگی دارند؟ لاذم به ذکر می باشد که بازار فروش دوچرخه برقی کویر موتور رونق زیادی دارد.
نمایندگی های زیادی از کشور های مختلف به توزیع دوچرخه های ساخت کشورشان در ایران مشغولیند.از جمله ی این کشور ها میتوان به فرانسه، انگلیس، چین و… اشاره نمود.

نمایندگی هایی همچون آسمان دوچرخ، فروشگاه جباری، ایران چرخ و… وارد کننده این محصولات ساخت خارج از کشور هستند که به راحتی میتوان با مراجعه به این نمایندگی ها محصول خود را که دوچرخه صحرایی است در انواع طرح ها خریداری کنیم جالب است که کمی در دوچرخه کورسی دست دوم بیشتر بخوانیم.