پوشیدن کت و شلوار زنانه در مشهد باعث درمان کمر درد شد

خیاط زنانه کت و شلوار زنانه در مشهد  در شرایط فعلی

در حال حاضر، سیستم مد از طریق جامعه مصرف‌کننده‌ای که نظم‌های جدیدی را در طرح‌بندی روندها و کسب آن‌ها ایجاد کرده، روند صعودی چشمگیری را طی کرده است.

از نظر مفهومی، تحت نظر باومن (2002 )، می‌توان فهمید که زمینه‌های فعلی مد، نقدینگی، سیالیت و سرریز، به عبارت دیگر اختلال مداوم هستند.

یعنی سیستم مد در کوتاه مدت تغییرات بسیار سریعی دارد، بسیاری از این تغییرات پایانی ندارد و با تغییرات جدید قطع می شود. به همین ترتیب، معانی برخی از اقلام لباس یا سبک لباس دائما در حال تغییر است.

در این راستا، اهمیت کت و شلوار خیاط زنانه از زمان پذیرش آن تا به امروز همچنان حفظ شده است.

کت شلوار زنانه

استفاده از آن در رویدادهای رسمی و ظریف همچنان مشاهده می شود، اما همچنین مشاهده می شود که همچنان با گفتمان رهایی زنان همراه است.

برای این منظور، نمونه‌های خاصی از روایت‌های شفاهی بازیگران زن و خوانندگان، سخنگویان حقوق بشر، به‌ویژه ایدئولوژی‌های حقوق و برابری زنان، با پوشیدن کت و شلوار خیاطی زنانه به عنوان بخشی از سخنانشان گرفته شده است.

استفانی جوآن آنجلینا جرمنوتا با نام مستعار لیدی گاگا، در رویداد سالانه زنان در هالیوود مجله ELLE ، کت و شلوار بزرگ مارک جیکوبز بهار 2019 در بژ مرواریدی پوشیده بود.

در این کنفرانس، او از آزار و اذیتی که زنان در صنعت سرگرمی که او قربانی آن بود، دائماً تجربه می‌کنند، صحبت کرد.

او به نوبه خود درباره استفاده از لباس خود در رابطه با سخنرانی خود توضیح داد: « امروز تصمیم گرفتم که قدرت را پس بگیرم. امروز شلوار را می پوشم» و « با این کت و شلوار، امروز احساس کردم.

در این کت و شلوار، حقیقت این که چه کسی هستم را در دل خود احساس کردم». امروز تصمیم گرفتم که می خواهم قدرت را پس بگیرم. امروز شلوارم را پوشیدم.»

با این کت و شلوار، امروز احساس می کنم که خودم هستم. با این کت و شلوار، حقیقت این که چه کسی هستم را در درونم احساس کردم.»

قصد روایی بازیگر زن به پیامی به عنوان یک استعاره مربوط می شود و توضیح می دهد که پوشیدن کت و شلوار دوخته شده برای او نمادی از قدرت است، قدرتی که معانی مردانه دارد.